A KONFERENICA CÉLJA

A konferencia célja az önkormányzatok hatékony működésének előmozdításával, az önkormányzati innovációval kapcsolatos magyarországi és nemzetközi tapasztalatok közzététele, megismerhetőségének biztosítása. A rendezvény középpontjában Közép-Kelet-Európa, a Visegrádi négyek országai állnak. A minket összekötő közös múlt és jelenünk kihívásai okán egymástól tanulnunk is érdemes. Bízom abban, hogy a konferencián résztvevők megtalálják azt a tématerületet, amelyhez kapcsolódva megoszthatják saját tapasztalataikat, bővíthetik ismereteiket.

FONTOS HATÁRIDŐK

2018. szeptember 17.

Szekcióelőadónak történő jelentkezés határideje

2018. szeptember 25.

A beküldött szekcióelőadás befogadásáról történő értesítés határideje

2018. november 9.

A hallgatói regisztráció határideje

A KONFERENCIÁIG HÁTRALÉVŐ IDŐ
Nap
Óra
Perc

előadók

Prof. Dr. Pálné Kovács Ilona

MTA levelező tagja

Magyar Tudományos Akadémia
Doc. Daniel Klimovský, PhD

Egyetemi docens

Comenius Egyetem, Pozsony (SK)
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.

Igazgató

Cseh Tudományos Akadémia Szociológia Intézet (CZ)
Prof. Dr. Stanislaw Mazur

Dékán

Krakkói Egyetem Közigazgatási Kar (PL)
09:30 – 10:00REGISZTRÁCIÓ
10:00 – 10:15KÖSZÖNTŐ
10:15 – 10:30MEGNYITÓ
10:30 – 10:50

STANISLAW MAZUR

(CRACOW UNIVERSITY OF ECONOMICS, KRAKKÓ, LENGYELORSZÁG)

„INNOVÁCIÓ MINT A VÁLTOZÁS HAJTÓEREJE – A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ESETÉBEN”

10:50 – 11:10


TOMÁŠ KOSTELECKÝ

(INSTITUTE OF SOCIOLOGY OF THE CZECH ACADEMY OF SCIENCES, PRÁGA, CSEHORSZÁG)

„HELYI ÖNKORMÁNYZATOK CSEHORSZÁGBAN – A POLITIKAI FELELŐSSÉG ÉS A FUNKCIONALITÁS KÖZTI DILEMMA”

11:10 – 11:30

KÁVÉSZÜNET

10:50 – 11:10

DANIEL KLIMOVSKÝ

(COMENIUS UNIVERSITY, POZSONY, SZLOVÁKIA)

„A SZLOVÁK HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TAPASZTALATAI A KIHÍVÁSOK ÉS INNOVÁCIÓK TÜKRÉBEN: HÁROM ÉVTIZED ÁTTEKINTÉSE”

10:50 – 11:10


PÁLNÉ KOVÁCS ILONA

(MTA, MAGYARORSZÁG)

„A HELYI KORMÁNYZÁS AKTUÁLIS HELYZETE ÉS PERSPEKTÍVÁI MAGYARORSZÁGON”

11:10 – 11:30

KÉRDÉSEK

12:30 – 13:30


EBÉD

13:30 – 16:00

SZEKCIÓELŐADÁSOK 1

KÖZSZFÉRA INNOVÁCIÓK ÉS SZERVEZETI TANULÁS A HELYI KORMÁNYZÁSBAN
SZEKCIÓELNÖK: MAKÓ CSABA (TUDOMÁNYOS TÁRSELNÖK, BM ÖKI, TUDOMÁNYOS TANÁCSADÓ, MTA TK SZI); ILLÉSSY MIKLÓS (RENDSZERTERVEZŐ, BM ÖKI, KUTATÓ, MTA TK SZI)
 
NICOLEA URS (BABES-BOLYAI UNIVERSITY, KOLOZSVÁR, ROMÁNIA): A TECHNOLÓGIAI HULLÁM LOVASAI: ROMÁN VÁROSOK AZ E-KÖZIGAZGATÁS TÜKRÉBEN
 
MARIUSZ W. SIENKIEWICZ (MARIE CURIE SKLODOWSKA UNIVERSITY, LUBLIN, LENGYELORSZÁG): AZ INNOVÁCIÓS POLITIKA ÉS HELYI IRÁNYELV CÉLJAI ÉS ESZKÖZEI LENGYELORSZÁGBAN
 
NEMESLAKI ANDRÁS (BME, BUDAPEST, MAGYARORSZÁG): EGYEZTETÉS ALATT
 
SZABÓ TAMÁS (BM ÖKI, NKE, BUDAPEST, MAGYARORSZÁG): EGYEZTETÉS ALATT
 
 
AZ ELŐADÁSOK MEGVITATÁSA ÉS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK EGYEZTETÉSE
13:30 – 16:00

SZEKCIÓELŐADÁSOK 2

AZ ÖNKORMÁNYZATOK INFORMÁCIÓ GAZDÁLKODÁSA ÉS ALKALMAZKODÁSA A XXI. SZÁZAD TECHNOLÓGIAI, TÁRSADALMI (KULTURÁLIS) ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZETÉHEZ
SZEKCIÓELNÖK: BUDAI BALÁZS (KUTATÁSVEZETŐ, BM ÖKI, HABILITÁLT EGYETEMI DOCENS, NKE), DOMBOVÁRI ELLA, (SZAKÉRTŐ, BM ÖKI, EGYETEMI DOCENS, ÓE)
 
CZÉKMANN ZSOLT-CSEH GERGELY-RITÓ EVELIN-SZABÓ BALÁZS (ME, MISKOLC, MAGYARORSZÁG): SZÜKSÉGE VAN A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKNAK A VIRTUÁLIS VALÓSÁGRA? A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK DIGITÁLIS NAPRAKÉSZSÉGE EGY MAGYARORSZÁGI KONVERGENCIA RÉGIÓBAN
 
KÁDÁR MAGOR-BENEDEK ISTVÁN (BABES-BOLYAI UNIVERSITY, KOLOZSVÁR, ROMÁNIA): AZ ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE: A ROMÁNIAI ÖNKORMÁNYZATOK ONLINE KOMMUNIKÁCIÓJA
 
PETROVICS NÁNDOR (BCE, BUDAPEST, MAGYARORSZÁG): KOOPERATÍV KÖZSZOLGÁLTATÁS – KONCEPCIÓK ÉS ESETTANULMÁNYOK
 
PÉTERFALVI ATTILA (NAIH, BUDAPEST, MAGYARORSZÁG): AZ ÖNKORMÁNYZATOK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSA A NAIH SZEMSZÖGÉBŐL
 

SZÁMADÓ RÓZA (BM ÖKI): ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KIBERBIZTONSÁG – A SZERVEZET ÉS AZ EMBERI ERŐFORRÁS FELKÉSZÜLTSÉGE

 

BUDAI BALÁZS (BM ÖKI, NKE, BUDAPEST, MAGYARORSZÁG): MAGYARORSZÁGI ÖNKORMÁNYZATOK INFORMÁCIÓKEZELÉSI SZOKÁSAI 2017-2018-BAN

AZ ELŐADÁSOK MEGVITATÁSA ÉS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK EGYEZTETÉSE
13:30 – 16:00

SZEKCIÓELŐADÁSOK 3

HELYI KORMÁNYZÁS ÉS RÉSZVÉTEL
SZEKCIÓELNÖK: CSANÁDI GÁBOR (KUTATÁSI ELNÖK, BM ÖKI, EGYETEMI TANÁR, ELTE); KOCSIS JÁNOS BALÁZS (KUTATÁSVEZETŐ, BM ÖKI, EGYETEMI DOCENS, BME)
 

KÁKAI LÁSZLÓ (PTE, PÉCS, MAGYARORSZÁG): EGYBEN HATÉKONYABB? LAKOSSÁGI PERCEPCIÓK AZ ÁLLAM ÉS ÖNKORMÁNYZAT KÉRDÉSKÖRÉHEZ

 
PONGRÁCZ ÉVA (UNIVERSITY OF ECONOMICS, POZSONY, SZLOVÁKIA): A SZOCIÁLIS GAZDASÁG SZEREPE A SZLOVÁKIKAI HELYI FEJLESZTÉSEKBEN
 
KŐSZEGHY LEA (MTA, BUDAPEST, MAGYARORSZÁG): TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A MAGYARORSZÁGI VÁROSTERVEZÉSBEN, TERVEZÉSSZOCIOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSBEN
 
KOCSIS JÁNOS BALÁZS (BM ÖKI, BME, BUDAPEST, MAGYARORSZÁG): LAKOSSÁG BEVONÁSÁNAK GYAKORLATA HAZAI ÖNKORMÁNYZATOK ESETÉBEN
 
AZ ELŐADÁSOK MEGVITATÁSA ÉS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK EGYEZTETÉSE
13:30 – 16:00

SZEKCIÓELŐADÁSOK 4

FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT (HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS, KLÍMAMENEDZSMENT, ENERGIAGAZDÁLKODÁS)

 

SZEKCIÓELNÖK: BUKOVICS ISTVÁN (KUTATÁSI ELNÖK, BM ÖKI, EGYETEMI TANÁR, NKE)
 
ZONGOR GÁBOR (NKE, BUDAPEST, MAGYARORSZÁG): A MAGYAR HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TUDÁS ÁLLAPOTÁRÓL ÉS A VÁLTOZTATÁS SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL
 
HEGEDŰS SZILÁRD (NKE, BUDAPEST, MAGYARORSZÁG): A CSEH, A SZLOVÁK ÉS A MAGYAR TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK FENNTARTHATÓSÁGÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI KÉRDÉSEI
 
HOFFMANN ISTVÁN –PAPP DOROTTYA (ELTE, BUDAPEST, MAGYARORSZÁG): FAKULTATÍV FELADATVÉGZÉS MINT AZ ÖNKORMÁNYZATI INNOVÁCIÓ ESZKÖZE
 
ONGJERTH RICHÁRD (BM ÖKI, BME, BUDAPEST, MAGYARORSZÁG): A MEGYEI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PLATFORMOK KOORDINÁCIÓS ÉS PARTICIPÁCIÓS TAPASZTALATAI MAGYARORSZÁGON
 

KOVÁCS ISTVÁN VILMOS (BM ÖKI, BCE, BUDAPEST, MAGYARORSZÁG): A HELYI VERSENYKÉPESSÉGET VIZSGÁLÓ KUTATÁSI PROJEKT FŐ EREDMÉNYEI

AZ ELŐADÁSOK MEGVITATÁSA ÉS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK EGYEZTETÉSE
16:00ZÁRÁS
09:30 – 10:00 REGISZTRÁCIÓ
10:00 – 10:10 MEGNYITÓ – MAKÓ CSABA (TUDOMÁNYOS TÁRSELNÖK, BM ÖKI, TUDOMÁNYOS TANÁCSADÓ, MTA TK SZI)
10:10 – 10:30

KÖZSZFÉRA INNOVÁCIÓK ÉS SZERVEZETI TANULÁS A HELYI KORMÁNYZÁSBAN – I. SZEKCIÓELNÖK ÖSSZEFOGLALÓJA A TÉMÁRÓL ÉS A SZEKCIÓ MUNKÁJÁRÓL

10:30 – 10:50

AZ ÖNKORMÁNYZATOK INFORMÁCIÓ GAZDÁLKODÁSA ÉS ALKALMAZKODÁSA A XXI. SZÁZAD TECHNOLÓGIAI, TÁRSADALMI (KULTURÁLIS) ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZETÉHEZ – II. SZEKCIÓELNÖK ÖSSZEFOGLALÓJA A TÉMÁRÓL ÉS A SZEKCIÓ MUNKÁJÁRÓL

10:50 – 11:10

KÁVÉSZÜNET

11:10 – 11:30

HELYI KORMÁNYZÁS ÉS RÉSZVÉTEL KÖRNYEZETÉHEZ – III. SZEKCIÓELNÖK ÖSSZEFOGLALÓJA A TÉMÁRÓL ÉS A SZEKCIÓ MUNKÁJÁRÓL

11:30 – 11:50

FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT (HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS, KLÍMAMENEDZSMENT, ENERGIAGAZDÁLKODÁS) – IV. SZEKCIÓELNÖK ÖSSZEFOGLALÓJA A TÉMÁRÓL ÉS A SZEKCIÓ MUNKÁJÁRÓL

11:50 – 12:20

KÉRDÉSEK

12:20 – 12:30

ZÁRÁS – MAKÓ CSABA (TUDOMÁNYOS TÁRSELNÖK, BM ÖKI, TUDOMÁNYOS TANÁCSADÓ, MTA TK SZI)

12:30

EBÉD

HELYSZÍN

Budapest Kongresszusi Központ

1123 Budapest, Jagelló út 1-3

www.bcc.hu