FELHÍVÁS

Perspectives of Local Governments in Central Eastern Europe Common Learning and Innovations

2018. NOVEMBER 15-16., Budapest, Magyarország

FELHÍVÁS

Az „Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II.” (ÖFFK II.)  projekt önkormányzati tématerületen megvalósított alkalmazott kutatásokkal kíván hozzájárulni a hatékony és szolgáltató önkormányzati szemlélet kialakulásához Magyarországon. Ennek elengedhetetlen eszköze a tudomány bevonása, a legújabb trendek megismerése és azok beépítése a mindennapjainkba.

Ezúton felhívjuk a tématerületek iránt érdeklődő kutatók és PhD hallgatók, egyetemi oktatók, szakpolitikai elemzők figyelmét, hogy lehetőséget biztosítunk az alábbi tématerületek egyikéhez kapcsolódóan előadónak történő jelentkezésre..

 1. Közszféra-innovációk és szervezeti tanulás a helyi kormányzásban
  Az egyéni és kollektív tudás megújítását, fejlesztését és szervezeten belüli megosztását elősegítő szervezeti gyakorlatok vizsgálata. A szervezeten belüli és a szervezetek közötti hálózatokban mozgósítható egyéni és kollektív tudások szerepe a folyamatos változásokhoz történő adaptációs készség fejlesztésében, különös tekintettel a helyi önkormányzatok közötti kooperáció szerepére. A helyi önkormányzatok társadalmi-összetétele, gazdasági jellemzői és kulturális tradíciói miként befolyásolják a helyi közösség inkluzivitását mint a kollektív tanulás és megújulás általában elhanyagolt tényezőjét.
 2. Az önkormányzatok információgazdálkodása és alkalmazkodása a XXI. század technológiai, társadalmi (kulturális) és gazdasági környezetéhez
  A szekció fókuszában az önkormányzatok információgyűjtő és feldolgozó (hasznosító) tevékenysége áll, különös tekintettel a döntéstámogatásra (big data megoldásokkal), adathasznosításra (smart city megoldásokkal), tudásgenerálásra és menedzsmentre a közszolgáltatások fejlesztésénél, valamint adatközzétételi (megosztási) kötelezettségekre, lehetőségekre és akadályokra, azaz a szabályozási kihívásokra.
 3. Helyi kormányzás és részvétel
  A helyi közösségek teljesítménye és fenntarthatósága a XX. század második felének kulcskérdéseivé váltak. A helyi lakosok és városrészek integrációja és identitása, a különböző társadalmi rétegek közötti, és a lakosok, civil szervezetek és döntéshozók közötti együttműködés, a helyi társadalom összetétele és történelme, valamint a helyi hatalmi struktúrák határozzák meg a helyi közösségek működésének kereteit – kulcsfontosságú tényezőként tekintünk rájuk egy város vagy község sikerességének szempontjából. A szekció a fent megnevezett nézőpontokból vizsgálja a részvétel és helyi kormányzás kérdéseit és jelenségeit.
 4. Fenntartható önkormányzat (Helyi gazdaságfejlesztés, Klímamenedzsment, energiagazdálkodás)
  4.1. 
  Helyi gazdaságfejlesztési lehetőségek 
  Szemlélet és irányváltás az önkormányzat gazdaságfejlesztésben vállalt szerepében, a helyi erőforrásokra épülő társadalmi és gazdaságfejlesztési lehetőségek vizsgálata.
  4.2. Klímamenedzsment, energiagazdálkodás
  Az önkormányzatok eszköztárának vizsgálata, a településen megvalósítható természetes megoldások feltárása, valamint az érintettek sikeres bevonásának, aktivizálásának lehetőségei.

ELŐADÁSRA TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ ÉS ABSZTRAKTOK BEKÜLDÉSE

A szekcióülésen történő előadásra az alábbi regisztrációs felületen lehet jelentkezni 2018. szeptember 10-ig:

https://hu.perspectiveslg.com/registration/speaker-registration/.

A tanulmány befogadásáról a jelentkezőket e-mailben értesítjük 2018. szeptember 25-ig.

A KONFERENCIA PLENÁRIS ELŐADÓI:

– RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. igazgató – Cseh Tudományos Akadémia Szociológia Intézet: „Czech local government – dilemma between political acountability and practcal functionality”

– Prof. Dr. Stanislaw Mazur Dékán – Krakkói Egyetem Közigazgatási Kar: „Innovation as a driving force of change. The case of Local Government”

– Doc. Daniel Klimovský, PhD. – Comenius Egyetem, Bratislava: „Experience of the Slovak Local Governments with Challenges and Innovations: Overview of the Three-decade Period”

– Prof. Dr. Pálné Kovács Ilona – a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja: „A területi kormányzás helyzete és perspektívái Magyarországon (State of the art and perspectives of territorial governance in Hungary)”

A KONFERENCIA NYELVE

A konferencia nyelve angol és magyar.

HELYSZÍN:

Budapest Kongresszusi Központ

H-1123 Budapest, Jagelló út 1-3.

WEBOLDAL:

A konferencia weboldala folyamatos frissül a jelentkezők és résztvevők számára. Az oldal elérhetősége: https://hu.perspectiveslg.com

KAPCSOLAT

Belügyminisztérium

Önkormányzati Koordinációs Iroda

1094 Budapest, Balázs Béla utca 35.

Cím: 1903, Budapest Pf.: 314

E-mail: info@perspectiveslg.com