09:30 – 10:00 REGISZTRÁCIÓ
10:00 – 10:15 KÖSZÖNTŐ
10:15 – 10:30 MEGNYITÓ
10:30 – 10:50
STANISLAW MAZUR
(CRACOW UNIVERSITY OF ECONOMICS, KRAKKÓ, LENGYELORSZÁG)
„INNOVÁCIÓ MINT A VÁLTOZÁS HAJTÓEREJE – A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ESETÉBEN”
10:50 – 11:10
TOMÁŠ KOSTELECKÝ
(INSTITUTE OF SOCIOLOGY OF THE CZECH ACADEMY OF SCIENCES, PRÁGA, CSEHORSZÁG)
„HELYI ÖNKORMÁNYZATOK CSEHORSZÁGBAN – A POLITIKAI FELELŐSSÉG ÉS A FUNKCIONALITÁS KÖZTI DILEMMA”
11:10 – 11:30 KÁVÉSZÜNET
10:50 – 11:10
DANIEL KLIMOVSKÝ
(COMENIUS UNIVERSITY, POZSONY, SZLOVÁKIA)
„A SZLOVÁK HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TAPASZTALATAI A KIHÍVÁSOK ÉS INNOVÁCIÓK TÜKRÉBEN: HÁROM ÉVTIZED ÁTTEKINTÉSE”
10:50 – 11:10
PÁLNÉ KOVÁCS ILONA
(MTA, MAGYARORSZÁG)
„A HELYI KORMÁNYZÁS AKTUÁLIS HELYZETE ÉS PERSPEKTÍVÁI MAGYARORSZÁGON”
11:10 – 11:30 KÉRDÉSEK
12:30 – 13:30 EBÉD
13:30 – 16:00 SZEKCIÓELŐADÁSOK 1
KÖZSZFÉRA INNOVÁCIÓK ÉS SZERVEZETI TANULÁS A HELYI KORMÁNYZÁSBAN
SZEKCIÓELNÖK: MAKÓ CSABA (TUDOMÁNYOS TÁRSELNÖK, BM ÖKI, TUDOMÁNYOS TANÁCSADÓ, MTA TK SZI); ILLÉSSY MIKLÓS (RENDSZERTERVEZŐ, BM ÖKI, KUTATÓ, MTA TK SZI)
NICOLEA URS (BABES-BOLYAI UNIVERSITY, KOLOZSVÁR, ROMÁNIA): A TECHNOLÓGIAI HULLÁM LOVASAI: ROMÁN VÁROSOK AZ E-KÖZIGAZGATÁS TÜKRÉBEN
MARIUSZ W. SIENKIEWICZ (MARIE CURIE SKLODOWSKA UNIVERSITY, LUBLIN, LENGYELORSZÁG): AZ INNOVÁCIÓS POLITIKA ÉS HELYI IRÁNYELV CÉLJAI ÉS ESZKÖZEI LENGYELORSZÁGBAN
NEMESLAKI ANDRÁS (BME, BUDAPEST, MAGYARORSZÁG): EGYEZTETÉS ALATT
SZABÓ TAMÁS (BM ÖKI, NKE, BUDAPEST, MAGYARORSZÁG): EGYEZTETÉS ALATT
AZ ELŐADÁSOK MEGVITATÁSA ÉS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK EGYEZTETÉSE
13:30 – 16:00 SZEKCIÓELŐADÁSOK 2
AZ ÖNKORMÁNYZATOK INFORMÁCIÓ GAZDÁLKODÁSA ÉS ALKALMAZKODÁSA A XXI. SZÁZAD TECHNOLÓGIAI, TÁRSADALMI (KULTURÁLIS) ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZETÉHEZ
SZEKCIÓELNÖK: BUDAI BALÁZS (KUTATÁSVEZETŐ, BM ÖKI, HABILITÁLT EGYETEMI DOCENS, NKE), DOMBOVÁRI ELLA, (SZAKÉRTŐ, BM ÖKI, EGYETEMI DOCENS, ÓE)
CZÉKMANN ZSOLT-CSEH GERGELY-RITÓ EVELIN-SZABÓ BALÁZS (ME, MISKOLC, MAGYARORSZÁG): SZÜKSÉGE VAN A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKNAK A VIRTUÁLIS VALÓSÁGRA? A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK DIGITÁLIS NAPRAKÉSZSÉGE EGY MAGYARORSZÁGI KONVERGENCIA RÉGIÓBAN
KÁDÁR MAGOR-BENEDEK ISTVÁN (BABES-BOLYAI UNIVERSITY, KOLOZSVÁR, ROMÁNIA): AZ ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE: A ROMÁNIAI ÖNKORMÁNYZATOK ONLINE KOMMUNIKÁCIÓJA
PETROVICS NÁNDOR (BCE, BUDAPEST, MAGYARORSZÁG): KOOPERATÍV KÖZSZOLGÁLTATÁS – KONCEPCIÓK ÉS ESETTANULMÁNYOK
PÉTERFALVI ATTILA (NAIH, BUDAPEST, MAGYARORSZÁG): AZ ÖNKORMÁNYZATOK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSA A NAIH SZEMSZÖGÉBŐL
SZÁMADÓ RÓZA (BM ÖKI): ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KIBERBIZTONSÁG – A SZERVEZET ÉS AZ EMBERI ERŐFORRÁS FELKÉSZÜLTSÉGE
BUDAI BALÁZS (BM ÖKI, NKE, BUDAPEST, MAGYARORSZÁG): MAGYARORSZÁGI ÖNKORMÁNYZATOK INFORMÁCIÓKEZELÉSI SZOKÁSAI 2017-2018-BAN
AZ ELŐADÁSOK MEGVITATÁSA ÉS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK EGYEZTETÉSE
13:30 – 16:00 SZEKCIÓELŐADÁSOK 3
HELYI KORMÁNYZÁS ÉS RÉSZVÉTEL
SZEKCIÓELNÖK: CSANÁDI GÁBOR (KUTATÁSI ELNÖK, BM ÖKI, EGYETEMI TANÁR, ELTE); KOCSIS JÁNOS BALÁZS (KUTATÁSVEZETŐ, BM ÖKI, EGYETEMI DOCENS, BME)
KÁKAI LÁSZLÓ (PTE, PÉCS, MAGYARORSZÁG): EGYBEN HATÉKONYABB? LAKOSSÁGI PERCEPCIÓK AZ ÁLLAM ÉS ÖNKORMÁNYZAT KÉRDÉSKÖRÉHEZ
PONGRÁCZ ÉVA (UNIVERSITY OF ECONOMICS, POZSONY, SZLOVÁKIA): A SZOCIÁLIS GAZDASÁG SZEREPE A SZLOVÁKIKAI HELYI FEJLESZTÉSEKBEN
KŐSZEGHY LEA (MTA, BUDAPEST, MAGYARORSZÁG): TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A MAGYARORSZÁGI VÁROSTERVEZÉSBEN, TERVEZÉSSZOCIOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSBEN
KOCSIS JÁNOS BALÁZS (BM ÖKI, BME, BUDAPEST, MAGYARORSZÁG): LAKOSSÁG BEVONÁSÁNAK GYAKORLATA HAZAI ÖNKORMÁNYZATOK ESETÉBEN
AZ ELŐADÁSOK MEGVITATÁSA ÉS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK EGYEZTETÉSE
13:30 – 16:00 SZEKCIÓELŐADÁSOK 4
FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT (HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS, KLÍMAMENEDZSMENT, ENERGIAGAZDÁLKODÁS)
SZEKCIÓELNÖK: BUKOVICS ISTVÁN (KUTATÁSI ELNÖK, BM ÖKI, EGYETEMI TANÁR, NKE)
ZONGOR GÁBOR (NKE, BUDAPEST, MAGYARORSZÁG): A MAGYAR HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TUDÁS ÁLLAPOTÁRÓL ÉS A VÁLTOZTATÁS SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL
HEGEDŰS SZILÁRD (NKE, BUDAPEST, MAGYARORSZÁG): A CSEH, A SZLOVÁK ÉS A MAGYAR TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK FENNTARTHATÓSÁGÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI KÉRDÉSEI
HOFFMANN ISTVÁN –PAPP DOROTTYA (ELTE, BUDAPEST, MAGYARORSZÁG): FAKULTATÍV FELADATVÉGZÉS MINT AZ ÖNKORMÁNYZATI INNOVÁCIÓ ESZKÖZE
ONGJERTH RICHÁRD (BM ÖKI, BME, BUDAPEST, MAGYARORSZÁG): A MEGYEI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PLATFORMOK KOORDINÁCIÓS ÉS PARTICIPÁCIÓS TAPASZTALATAI MAGYARORSZÁGON
KOVÁCS ISTVÁN VILMOS (BM ÖKI, BCE, BUDAPEST, MAGYARORSZÁG): A HELYI VERSENYKÉPESSÉGET VIZSGÁLÓ KUTATÁSI PROJEKT FŐ EREDMÉNYEI
AZ ELŐADÁSOK MEGVITATÁSA ÉS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK EGYEZTETÉSE
16:00 ZÁRÁS
09:30 – 10:00 REGISZTRÁCIÓ
10:00 – 10:10 MEGNYITÓ – MAKÓ CSABA (TUDOMÁNYOS TÁRSELNÖK, BM ÖKI, TUDOMÁNYOS TANÁCSADÓ, MTA TK SZI)
10:10 – 10:30 KÖZSZFÉRA INNOVÁCIÓK ÉS SZERVEZETI TANULÁS A HELYI KORMÁNYZÁSBAN – I. SZEKCIÓELNÖK ÖSSZEFOGLALÓJA A TÉMÁRÓL ÉS A SZEKCIÓ MUNKÁJÁRÓL
10:30 – 10:50 AZ ÖNKORMÁNYZATOK INFORMÁCIÓ GAZDÁLKODÁSA ÉS ALKALMAZKODÁSA A XXI. SZÁZAD TECHNOLÓGIAI, TÁRSADALMI (KULTURÁLIS) ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZETÉHEZ – II. SZEKCIÓELNÖK ÖSSZEFOGLALÓJA A TÉMÁRÓL ÉS A SZEKCIÓ MUNKÁJÁRÓL
10:50 – 11:10 KÁVÉSZÜNET
11:10 – 11:30 HELYI KORMÁNYZÁS ÉS RÉSZVÉTEL KÖRNYEZETÉHEZ – III. SZEKCIÓELNÖK ÖSSZEFOGLALÓJA A TÉMÁRÓL ÉS A SZEKCIÓ MUNKÁJÁRÓL
11:30 – 11:50 FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT (HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS, KLÍMAMENEDZSMENT, ENERGIAGAZDÁLKODÁS) – IV. SZEKCIÓELNÖK ÖSSZEFOGLALÓJA A TÉMÁRÓL ÉS A SZEKCIÓ MUNKÁJÁRÓL
11:50 – 12:20 KÉRDÉSEK
12:20 – 12:30 ZÁRÁS – MAKÓ CSABA (TUDOMÁNYOS TÁRSELNÖK, BM ÖKI, TUDOMÁNYOS TANÁCSADÓ, MTA TK SZI)
12:30 EBÉD
A KONFERENCIÁIG HÁTRALÉVŐ IDŐ
Nap
Óra
Perc