előadók

Pálné Kovács Ilona

MTA levelező tagja

Magyar Tudományos Akadémia

Klimovský DANIEL

Egyetemi docens

Comenius Egyetem, Pozsony (SK)

Kostelecký TOMÁŠ

Igazgató

Cseh Tudományos Akadémia Szociológia Intézet (CZ)

Stanislaw Mazur

Dékán

Krakkói Egyetem Közigazgatási Kar (PL)

Szekció előadók

hamarosan...

tudományos tanácsadó bizottság

PÁLNÉ KOVÁCS ILONA
BudaiBalazs
Budai Balázs Benjamin
BUKOVICS ISTVÁN
Csanádi Gábor
DOMBOVÁRI ELLA
ILLÉSSY MIKLÓS
KOCSIS JÁNOS BALÁZS