a KONFERENCIA CÉLJA

 

A konferencia célja, küldetése

Az „Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése II.” (ÖFFK II.) projektet a Belügyminisztérium a Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program keretében, uniós támogatással valósítja meg. Az ÖFFK II. projekt önkormányzati tématerületen megvalósított alkalmazott kutatásokkal kíván hozzájárulni a hatékony és szolgáltató önkormányzati szemlélet kialakulásához Magyarországon.

Az ÖFFK II. projekt céljainak elérése érdekében a megvalósított három alkalmazott kutatáshoz kapcsolódóan több mint száz rendezvény megtartására került sor 2015 őszétől 2018 végéig, amelyek több célt is szolgáltak: a projektfolyamatok kezdetén a célcsoport (az önkormányzatok) bevonását, a kutatásokhoz szükséges információk összegyűjtését, míg most, a kutatások lezárását követően az eredmények megosztását, disszeminálást. A fejlődés kulcsa ugyanis a tudásmegosztás, a tudás pedig ott rejlik minden jól elvégzett kutatásban, minden jó gyakorlatban, amelyet nap mint nap megismerünk, alkalmazunk.

A projekt keretében megrendezésre kerülő nemzetközi konferencia megszervezésével a megfelelő és színvonalas tudásmegosztással kívánjuk támogatni és ösztönözni az önkormányzati területen dolgozók munkáját. Ennek elengedhetetlen eszköze a tudomány bevonása, a legújabb trendek megismerése és azok beépítése a mindennapjainkba. Ennek okán a „Perspectives of Local Governments in CEE – Common Learning and Innovations” konferencia az akadémiai szféra olyan kutatóit hívja össze, akik szakmai tevékenységükkel támogatni tudják a Belügyminisztérium fent leírt törekvéseit.

Felhívásunkban különböző tématerületeket határoztunk meg, amelyek esszenciájukban kapcsolódnak az ÖFFK II. projekt célkitűzéseihez, eddigi kutatásaihoz, de egy szélesebb perspektívájú szakmai előadói réteget és közönséget céloznak meg. Kiemelten fontosnak tartjuk a közszféra-innovációt a szervezetfejlesztés tükrében, emellett foglalkozunk információmegosztással, mely téma a Big Data kérdéseitől a social media használaton át több szempontot is összefog. A településmenedzsmentet több oldalról is megközelítjük, így célunk párbeszédet kialakítani a lakossági bevonásról, de a fenntartható önkormányzatok témaköre is több olyan tématerületet magába foglal, amelyek elősegítik a hatékony és szolgáltató önkormányzatokról való gondolkodást.

A tudományos megalapozottság az alfája minden innovatív fejlesztésnek, a párbeszéd azonban önmagában kevés: a Belügyminisztérium a későbbiekben egy második nemzetközi konferenciát is szervez a projekt keretében, ahol önkormányzati gyakorlati szakemberek kapnak szerepet. Olyan hazai és nemzetközi önkormányzati jó gyakorlatokat gyűjtünk majd össze, amelyek bemutatása ugyancsak hozzájárul a megszokott gondolkodásmódból való kilépéshez.