ÖSSZEFOGLALÓ

A KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15-2016-00002 AZONOSÍTÓSZÁMÚ „ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE II.” (ÖFFK II.) CÍMŰ KIEMELT PROJEKTRŐL

A projekt stratégiai célja hozzájárulni a hatékony és szolgáltató önkormányzati szemlélet kialakulásához.

A projekt keretében kutatási programok kerülnek végrehajtásra a horizontális és vertikális együttműködési, koordinációs mechanizmus kiterjesztése érdekében a 2014–2020 programozási időszakban megvalósuló helyi önkormányzati fejlesztések nagyobb spektrumára. A projekt kiterjed a településfejlesztési fókuszú közszolgáltatások inkluzív faktorainak azonosítására, az önkormányzatok információ-feldolgozási képessége, szükséglete és a továbblépés lehetőségei meghatározása érdekében. A gyakorlati megoldások feltárása, feldolgozása, az önkormányzati szinteknek megfelelő és adaptálható koordinációs és integratív módszertani eszközök (módszertan, útmutató, ajánlás, hatásvizsgálat) kidolgozása révén a projekt hozzájárul a közszolgáltatások települési szintű megújításához

TA helyi közszolgáltatások ellátásában az önkormányzatok szerepvállalása döntően meghatározza a feladatok végrehajtásának minőségét. Az ÖFFK II. projekt végrehajtása ezért nem nélkülözheti az önkormányzatok – a projektek megvalósítása és a napi működés során keletkezett – már meglévő tapasztalatainak vizsgálatát, amelyek részletes megismerése, valamint a helyi közszolgáltatások hatékonyabb ellátásának és reformjának elősegítése érdekében három kutatási tématerület került meghatározásra:          

Kutatás I. (koordináció) – Az önkormányzati horizontális és vertikális együttműködési és koordinációs mechanizmusok kiterjesztését megalapozó, alkalmazott kutatás.

Kutatás II. (településmenedzsment) – A helyi településfejlesztési fókuszú közszolgáltatások inkluzív faktorainak, valamint ezek sikertényezőinek és kudarcfaktorainak az önkormányzati gyakorlatok tükrében történő azonosítását célzó alkalmazott kutatás.

Kutatás III. (információfeldolgozás) – Az önkormányzatok információfeldolgozási képességeit (például a fejlesztési, tervezési, együttműködési, módszertani területeken stb.), szükségleteit és a továbblépés lehetőségeit meghatározó alkalmazott kutatás.

A fent említett három tématerületen megvalósuló alkalmazott kutatásokat a Belügyminisztérium saját teljesítésben hajtja végre.

Az elvégzett kutatások összegzése során a projekt eredményeinek relevanciáját, legitimitását a többszintű szereplő rendszer valamennyi szintjének becsatornázása jelenti, azaz az államigazgatás szereplőinek, valamint a helyi közigazgatás szereplőinek véleménye is megjelenik és érvényre jut a levonható következtetések megtétele, valamint a javaslatok megfogalmazása során.

A kutatások eredménytermékei úgy kerültek meghatározásra, hogy a lehető legtöbb ismeretanyag rögzítése, megosztása minél szélesebb körben megtörténjen. A kutatási eredményeken alapuló ajánlások, útmutatók – amellett, hogy írásban eljuttatásra kerülnek az önkormányzatokhoz – rendezvények keretében is bemutatásra kerülnek, ahol az érintettek az új ismeretek megszerzésén túl lehetőséget kapnak a tapasztalatcserére.

A projekt eredményeiről a Kormány részére Jelentés készül, amelynek előterjesztésével mindhárom kutatás tapasztalatai, eredményei és következtetései bemutatásra, disszeminálásra kerülnek a kormányzati szereplők felé. 

A projekt horizontális céljaként az elért eredmények, tapasztalatok integrálódnak egy közigazgatási modellbe, hozzájárulva annak szakmai megalapozásához, illetve a szolgáltató önkormányzati szemlélet kialakításához. Ennek minél eredményesebb megismertetése és az érintettek motivációjának növelése érdekében kidolgozásra kerül a Szolgáltató Önkormányzat Díj szakmai háttere.